Genel Bilgiler

Sivil Savunma; 

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanuna göre; düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.

Sivil Savunma Tarihçesi;

Ülkemizdeki Sivil Savunma Hizmetleri, ilk olarak 1928 yılında yürürlüğe konulan “Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa ve Muhafazası Talimnamesi” ile düzenlenmiştir.

1938 yılında 3502 sayılı “Pasif Korunma Kanunu” yürürlüğe konulmuş, illerde seferberlik müdürlükleri kurularak sivil savunma hizmetleri yürütülmüştür.

1958 yılında çıkarılan ve 28 Şubat 1959 tarihinde yürürlüğe konulan 7126 sayılı “Sivil Müdafa Kanunu”nun adı daha sonra 586 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Sivil Savunma Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

25/05/2009 tarihinde 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” yürürlüğe konulmuş olup, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile il/ilçe sivil savunma müdürlükleri kaldırılmıştır. Bu Kanun ile Merkezde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Taşrada İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri kurulmuştur. Sivil savunma hizmetleri halen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Sivil Savunma Dairesi) taşrada ise il afet ve acil durum müdürlüklerince yürütülmektedir.

Sivil Savunma Yönünden Halkın Alacağı Tedbirler ve Yapacağı İşler;

Ani bir düşman ve terör saldırısına karşı önceden hazırlıklı olunması ve bazı önemli tedbirlerin alınması gerekir. Her ailenin ve ferdin kendi hayatını korumak için gereken tertibat ve malzemeyi kendi imkânları ile sağlaması, bir felaket halinde nasıl hareket edileceğini bilmesi, canını ve malını koruması için aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanması gereklidir.

 • Fert ve Ailece Korunma Yöntemlerini Öğreniniz.
 • Paniğe Kapılmayın Sakin Olun, Sakin Olmanız Doğru Kararlar Almanızı Sağlayacaktır.
 • İkaz ve Alarm İşaretlerini Öğreniniz.
 • Habersiz Ani Hava ve Terör Saldırılarına Hazır Olunuz.
 • Sığınak ve Sığınma Yeri Hazırlayınız.
 • Sığınak ve Sığınma Yerlerinde Bulunması Gereken Malzemeleri Hazırlayınız
 • Yangınlara Karşı Hazırlıklı Olunuz.
 • İlk Yardım Kurallarını Öğreniniz.
 • Yiyecek ve İçeceklerinizi Uygun Şartlarda Saklayınız.
 • Acil Durumlarda Yanınıza Alabileceğiniz Önemli Evraklarınızın Bulunduğu Bir Dosya Hazırlayınız.
 • Klasik ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Silahlarına Karşı Korunmayı Öğreniniz.
 • Deprem Öncesi, Deprem Sırası ve Deprem Sonrası Neler Yapılacağını Öğreniniz.
İKAZ/ALARM İŞARETLERİ VE ANLAMLARI

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu gereğince hava saldırıları ile Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehlikelere karşı alınacak tedbirler için hazırlıklı bulunmak, ikaz ve alarm ile halkı zamanında her türlü sivil savunma tedbirlerini almaya sevk etmek amacıyla bir haber alma ve yayma, ikaz ve alarm sisteminin tesis edilmiş ve yurt çapında şehirlerimize siren sistemleri kurulmuştur.

Yurt çapında kurulmuş bulunan Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı; hava saldırılarını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı, kamu ve özel kurum ve kuruluşları uyararak sivil savunma tedbirlerinin alınmasını sağlamaktır. Bu uyarı, şehirlerimizde kurulu bulunan siren sistemleri vasıtasıyla ikaz ve alarm verilerek yapılmaktadır.

SARI İKAZ

Hava saldırısı ihtimali olduğunu işaret eden sarı ikaz, 3 dakika süreli düz siren sesi ile duyurulur.

Bu ikaz duyulunca;

Kapalı Alanda Bulunanlar:

Bina içindeki gaz, elektrik, su ana anahtarları kapatılmalıdır. Yanan ocak, soba gibi şeyler söndürülmelidir. Açık kapı ve pencereler kapatılıp, perdeler çekilmelidir. Sığınak veya sığınma yeri hazır bulundurulmalıdır. Kapalı kaplar içindeki yiyecek ve içecekler sığınağa/sığınma yerine götürülmelidir.

Varsa maske, ilk yardım çantası yoksa gazlı bez, steril pansuman, hazır pansuman, plaster ve lüzumlu ilaçlar gibi ilk yardım malzemesi, pilli veya transistorlu radyo, el feneri, gemici feneri, gaz ocağı, mevsime göre palto, manto, pardösü ve diğer giyecekler gibi eşyalarla tabak, bardak, çatal, kaşık, içme ve kullanma suyu ve diğer ihtiyaçlar daha önceden sığınak yerinde hazırlanmamışsa sığınağa taşınmalıdır. Bu hazırlıklar bir kaç gün sığınakta kalınacağı var sayarak yapılmalıdır.

Dışarıda Açıkta Bulunanlar:

Yakındaysa evine veya iş yerine gitmelidirler. Evine  veya iş yerine yakın olmayanlar; gerektiğinde saklanmak için yakındaki genel sığınaklara, sığınma yerlerine veya yeraltı geçitleri, dehlizler, sağlam pasajlar, bodrumlar, duvar dipleri, çukurlar gibi sığınılmaya elverişli yerlerin yakınlarına gitmelidirler..

Araçta Bulunanlar:

Yakındaysa evine veya iş yerine gitmelidirler. Evine  veya iş yerine yakın olmayanlar, şehir dışına çıkmalıdırlar veya aracı terk ederek açıktaki gibi davranmalıdırlar.

KIRMIZI ALARM

Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı alarm, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyurulur.

Bu alarm duyulunca;

Kapalı Alanda Bulunanlar:

Sarı alarm sırasında eksik kalanları tamamlamalı ve gerekli olan malzemeleri de yanınıza alarak derhal sığınak yerine gitmelidirler. Tehlike geçti ikazı verilinceye kadar sakin bir şekilde sığınakta beklemelidirler. Sığınakta gaz, radyasyon, yangın tehlikesi oluşursa; maske takılarak sığınak amiri gözetiminde yeni sığınağa gidilmelidir.

Dışarıda Açıkta Bulunanlar:

Hemen en yakın genel sığınaklara, sığınma yerlerine veya yeraltı geçitleri, dehlizler, sağlam pasajlar, bodrumlar, duvar dipleri, çukurlar gibi sığınılmaya elverişli yerlere girmeli ve tehlike geçti ikazına kadar sükunetle beklemelidirler

Araçta Bulunanlar:

En elverişli yerde aracı terk etmeli ve açıktaki gibi hareket etmelidirler.

SİYAH ALARM

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer saldırı tehlikesini işaret eden bu alarm ise 3 dakika süreli kesikli siren sesi ile duyurulur.

Bu alarm duyulunca;

Kapalı Alanda Bulunanlar:

Anonslar ve/veya basın yayın araçları ile tehlikenin türü öğrenilmelidir. Radyoaktif tehlike varsa derhal sığınağa girilir. Kimyasal tehlike varsa, hemen üst katlardaki sığınma yerine girilir. Konutların ve işyerlerinin iç kısımlarında penceresi az ve korunmaya elverişli bir bölümü sığınma yeri olarak seçilmelidir. İçeriye gaz sızmasını önlemek için kapı ve pencere gibi yerlerin çevresi ve aralıklarını bant macun veya çamaşır suyuna batırılmış bezlerle kapatılmalıdır. Ağız ve burun ıslatılmış bez arasına konulmuş ıslak pamukla maskelenmelidir. İlk yardım malzemeleri, depolanmış su ve temiz bezler alınarak sığınma yerinde tehlike geçti haberine kadar sükûnetle beklenmelidir.

Dışarıda Açıkta Bulunanlar:

En yakın kapalı yere girilmelidir. Ancak kapalı yere girilmeden önce, gaz bulaşmış olabileceği ihtimaline karşı, elbiseler yıkanmalı veya değiştirilmeli ve mümkünse bir naylon torbaya konulmalıdır. Vücudun açıkta kalan yerleri bol su ile yıkanmalıdır. Su yoksa temiz bir bezle bulaşan yerler sürtmeden emdirilerek temizlenmelidir. Kimyasal gaza maruz kalmış kişide nefes alma zorluğu, baş dönmesi, kusma, kızarıklık ve gözlerde yanma, şişme görüldüğünde, yine bol su ile bu bölgeler yıkanmalıdır. Kişi sıcak tutulmalı, fazla hareket ettirilmemelidir. En kısa zamanda tedavi merkezlerine ulaştırmaya çalışmalıdır. Kirlenmiş araç ve gereçler deterjanlı su veya çamaşır suyu ile temizlenmeli mümkünse kullanılmamalıdır.

Araçta Bulunanlar:

En elverişli yerde durularak “açıkta bulunanlar” gibi hareket edilir. Dışarıda emin bir yer yoksa aracın kapı ve pencereleri ile havalandırması kapatılmalı, vücudun açıkta kalan yerleri örtülmeli ve araçta kalınmalıdır. Zaman varsa ve mümkünse eve veya iş yerine gidilmelidir. Mümkün değilse rüzgarın aksi yönde şehir dışına çıkılmalıdır.

BEYAZ İKAZ

Tehlike geçti ikazının işareti, radyo, televizyon, hoparlör, megafon gibi araçlarla duyurulur. Bu haber duyulunca sığınılan yerden çıkarak normal yaşanılan yerlerinize dönülmeli, yardıma muhtaç olanlar varsa yardım edilmelidir.